21 mahkwa kiilhswa (2022)

noonki kaahkiihkwe neepanki (38℉) aalahkwahki manetwa piihsaaci ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte napale neepiki mahkwa kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

17 mahkwa kiilhswa (2022)

noonki kaahkiihkwe neepanki (25℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita mahkwa kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

7 mahkwa kiilhswa (2022)

noonki kaahkiihkwe neepanki (27℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki šaayiipaawe peehki neepanki (18℉). noonki peehkonteeki napale waawiyiisita mahkwa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

30 ayaapia kiilhswa (2022)

noonki kaahkiihkwe neepanki (32℉) aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki šaayiipaawe peehki neepanki (19℉). noonki peehkonteeki neepiki ayaapia kiilhswa (peemineeta). waapanke kati saakiwa mahkwa kiilhswa. taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati ayaapia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

9 ayaapia kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe peehki-kiišikahki (50℉) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte napale waawiyiisita ayaapia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati ayaapia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

27 ayaapeensa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe peehki-kiišikahki (60℉) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki myaalisiwa ayaapeensa kiilhswa (peeminteeta). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati ayaapeensa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapeensa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

17 ayaapeensa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (38℉) aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita (peeminteeta). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati ayaapeensa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapeensa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

10 ayaapeensa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (40℉) tikawi alaahkwahki ahsenisiipionki. alaake manetwa piihsaaci. noonki peehkonteeki kiinte napale waawiyiisita (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati ayaapeensa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapeensa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

3 ayaapeensa kiilhswa (2021)

noonki šaayiipaawi neepanki (37℉). noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (63℉) aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte saakiwa ayaapeensa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati ayaapeensa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapeensa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

26 kiiyolia kiilhswa (2021)

noonki šaayiipaawi neepanki (37℉). noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (52℉) tikawi aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki myaalisiwa kiiyolia kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati kiiyolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> kiiyolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)