25 šaašaakayolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (80) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. kiinte eetihteeki pyaakimini. noonki peehkonteeki naawi myaalisiwa šaašaakayolia kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati šaašaakayolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> šaašaakayolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

14 šaašaakayolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (81) aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita šaašaakayolia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati šaašaakayolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> šaašaakayolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

4 šaašaakayolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (80) aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte saakiwa šaašaakayolia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati šaašaakayolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> šaašaakayolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

11 mihšiiwia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (83) aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita mihšiiwia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati mihšiiwia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mihšiiwia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

3 mihšiiwia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (88) aahsaanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte saakiwa mihšiiwia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati mihšiiwia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mihšiiwia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)