noonki kaahkiihkwe neepanki (24) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki. waapanke kati manetwa piihsaaci.

noonki peehkonteeki neepiki mahkoonsa kiilhswa (peemineeta). kapootwe kati saakiwa aanteekwa kiilhswa.

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

16 mahkoonsa kiilhswa (2019)

February 22, 2019

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (41) aalhkwahki ahsenisiipionki. eehkwa neepiwiki ahsenaamiša.

noonki peehkonteeki kapootwe kati napale neepiki (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

saakiwa mahkoonsa kiilhswa – weehki-kihkatwe! noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (62) eewanki šeepilaanki ahsenisiipionki. meemeekwa-hka ciinkwia noontaakweeci. poohkišamaanki ahsenaamiši, kaapootwe kati ahsenaamišipoohkiaanki.

noonki peehkonteeki kiinte saakiwa mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita).

saakiwa2

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

23 mahkwa kiilhswa (2019)

January 30, 2019

noonki kaahkiihkwe peehki neepanki (-6) aahsanteeki kooniki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki kiinte napale neepiki kiilhswa (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkwa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

8 mahkwa kiilhswa (2019)

January 15, 2019

noonki kaahkiihkwe neepanki (30) aalhkwahki eewanki ahsenisiipionki. eehkwa kiinwita manetwa. noonki peehkonteeki kati meemeekwa-hka aašoohkoonawahkiwi.

noonki peehkonteeki napale waawiyiisita kiilhswa (keešaakosita).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkwa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »