23 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (51℉) aalahkwahki peetilaanki ahsenisiipionki. takwahkatwi kati (32℉) noonki peehkonteeki. noonki peehkonteeki myaalisiwa cecaahkwa kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

12 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (66℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita cecaahkwa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

6 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (46℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki napale waawiyiisita cecaahkwa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

25 aanteekwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (69℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. nipanwi kati (28℉) noonki peehkonteeki.  peehkonteekinki ciinkiwa pyaaci šeepilaanki. noonki aalhsoohkiihsiiwankwi. noonki peehkonteeki myaalisiwa aanteekwa kiilhswa (peemineeeta). kinšimi kati saakiwa cecaahkwa kiilhswa. taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati aanteekwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> aanteekwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

29 mahkoonsa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (43℉) aalahkwahki peetilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki neepiki mahkoonsa kiilhswa (peemineeeta). kinšimi kati saakiwa aanteekwa kiilhswa. taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)