29 ayaapeensa kiilhswa (2013)

noonki šayiipaawe mayaawi eewanki. noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (52) aalahkwahki.

aalhkwahki2

noonki peehkonteeki neepiki ayaapeensa kiilhswa. kapootwe kati saakiwa ayaapia kiilhswa.

neepiki

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

.

.

29th Day of Young Buck Moon (2013)
(29 ayaapeensa kiilhswa (2013))

This morning it was really foggy. Today, it’s a little warm (532) and cloudy.
(noonki šayiipaawe mayaawi eewanki. noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (52) aalahkwahki.)

aalhkwahki2

Tonight, the young buck moon has died. Soon, the buck moon will sprout.
(noonki peehkonteeki neepiki ayaapeensa kiilhswa. kapootwe kati saakiwa ayaapia kiilhswa.)

neepiki

What’s the weather like where you’re at?
(taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.